Schetsen voor een alternatieve kijk

Opdrachtgevers verlangen vandaag de dag van architecten dat zij glasheldere tekeningen van bouwprojecten opleveren; computerproducties die ieder element tot in detail laten zien. Dit was ooit anders. Handgetekende schetsen waren lange tijd cruciaal in het ontwerpproces van de architect.  

“De gepolijste computertekeningen waarin de realiteit zo echt mogelijk is weergegeven, zijn eerder post-producties en dan echte architectuur. De 3D impressies zijn soms nauwelijks te onderscheiden van een foto. In projectontwerpen is geen plek meer voor narratieve en didactische architectuurschetsen.” Pero Puljiz, architect en partner bij de Architekten Cie., legt zich nog altijd toe op het tekenen van schetsen. Hij is een van de deelnemers aan de tentoonstelling “Schetsen – Herinnering, Idee, Presentatie” die van 30 maart tot en met 13 april 2017 is te zien op de TU in Delft. 

De schetsen van Puljiz zijn grofweg te verdelen in representaties van bouwwerken en fantasieverhalen. Zijn werk ontwikkelde zich langs enkele fasen: tijdens zijn studie waren het nauwgezette representaties van vormen, daarna voegde hij functies toe aan zijn schetsen en tenslotte ook dromen. Een drietal schetsen uit deze laatste categorie is geselecteerd voor de tentoonstelling in Delft.

In handgetekende schetsen is, meer dan in een computertekening, ruimte voor de verbeeldingswereld van de architect. Misschien dat mede daarom een opleving is in de belangstelling voor architectuurschetsen. Volgens Puljiz is het interessante aan schetsen dat zij werkelijkheden zijn die de kans hadden realiteit te worden.

Verbeelding van relaties

“Na een bezoek aan de tentoonstelling van de tekeningen van Robbie Cornelissen in het Centraal Museum in Utrecht, was ik zo onder de indruk van zijn werk en talent voor het visualiseren van ruimtes dat ik ben gestopt met het schetsen van architectuur. Vanaf dat moment kon ik mijn schetsen alleen nog maar zien als kinderspel.”

Hij mag het dan kinderspel vinden, zijn schetsen zijn uiterst vindingrijk. Het zijn representaties van zijn innerlijke wereld met verwijzingen naar eigen en historische gebouwen, landschapsstructuren, dieren en natuurlijke elementen. Te herkennen is een veelheid aan gezichten. En juist die gezichten met hun emoties geven extra spanning aan de tekeningen.

Puljiz wordt gedreven door een hang naar utopieën. Die komen tot stand in de tijd dat hij niet met werk bezig is en staan in een uur op papier. Het dramatiserende effect van schetsen voedt voortdurend het verlangen dingen te laten zien die mogelijk zijn maar die je nooit eerder hebt kunnen zien. In zijn schetsen gaat het over relaties.

Als zijn schetsen een verbeelding zijn van zijn innerlijke wereld en we kijken naar onderstaande tekening van zijn woonkamer, wat komen we dan te weten over de architect? “Mijn woonkamer,” zegt Puljiz “is strak en opgeruimd.”

Bekijk meer tekeningen en architectuurschetsen van Pero Puljiz.

 

1 / 1